เลือกซื้อของเล่น จากร้านขายของเล่นอย่างไร

ขายของเล่นเด็ก

ของเล่น เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กอีกอย่างหนึ่ง ที่ไม่ใช่แต่เพียงเล่นเพื่อความสนุกอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังได้ประโยชน์อีกหลายอย่างจากการเล่นด้วย เช่นพัฒนาการด้านต่างๆ เช่นทางความคิด ทางร่างกาย และด้านสังคม การเลือกของเล่นจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก และเลือกที่เป็นประโยชน์กับแด็กเท่านั้น ของที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างเช่นพวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ของเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ช่วยสร้างการเรียนรู้ แถมยังทำให้เด็กไม่มีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้ด้วย

ยิ่งในช่วงเวลาปิดเทอม เป็นช่วงที่เด็กมีเวลาว่างมาก การเลือกของเล่นดีๆ จากร้าน ขายของเล่นเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้ต่อยอด จากการเรียนในห้องเรียน จะช่วยให้เด็กมีทักษะในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการอยากจะได้ของเล่น ไว้สำหรับลูก ลองมาดูว่ามีวิธีการในการเลือกของเล่นอย่างไรบ้าง จึงจะมีประโยชน์สูงสุด

-ต้องปลอดภัยกับเด็ก เพราะในร้าน ขายของเล่นเด็ก นั้นมีของเล่นมากมายให้เราเลือก การเลือกของเล่นนั้น จะต้องเลือกของเล่นที่ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก ไม่ชำรุดหรือว่าแตกหักง่าย หรือว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายหากเอาเข้าปาก หรือเอาเข้าจมูก และของเล่นอะไรที่เสี่ยงต่อการชำรุด พ่อแม่กต้องหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอ เพื่อให้ของเล่นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่เป็นอันตราย

-เหมาะสมกับวัย การเลือกของเล่นจากร้าน ขายของเล่นเด็ก จะมีโซนมีของเล่นหลากหลายให้เลือก จะแบ่งตามวัยของเด็ก ว่าเด็กวัยไหนควรจะเล่นของงเล่นอะไรเช่น เด็กแรกเกิด เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสการรับรู้ เช่นการฟังเสียง การมองเห็น เป็นต้น เด็กเล็ก ของเล่นที่ไม่เล็กเกินไป มีการเคลื่อนไหวและตอบสนองได้ อย่างเช่นลูกบอลที่มีเสียงข้างไหน ให้เด็กได้โยนเล่น สำหรับเด็กโต เป็นวัยที่มีการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอื่นมาพอสมควร ของเล่นที่เหมาะกับเด็กโต ก็คือของเล่นที่ฝึกทักษะทางด้านความคิด และการแก้ปัญหาต่างๆ เช่นการต่อจิ๊กซอร์ยากๆ เป็นต้น

-ราคาเหมาะสม การเลือกของเล่นที่ดีนั้น ไม่จำเป็นจะต้องเลือกของเล่นที่แพงอย่างเดียว เพียงแค่ให้มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับเด็กก็เพียงพอ เพราะของเล่นบางอย่างเด็กก็เบื่อง่าย ไม่อยากจะเล่นนานๆ หากเป็นของเล่นที่ไม่สามารถเอามาประยุกต์เล่นอย่างอื่นได้

-หลีกเลี่ยงของเล่นที่เป็นประโยชน์ ของเล่นจากร้าน ขายของเล่นเด็ก บางอย่างนั้น ก็เป็นของเล่นที่ให้ความสนุกอย่างเดียว ไม่ได้ประโยชน์อะไร ถ้าต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการเล่นด้วย ต้องพยายามมองหาของเล่น ที่ช่วยเสริมพัฒนาจะดีกว่า และอีกหนึ่งสิ่งที่ควรหลีกกเลี่ยงสำหรับเด็กเลยก็คือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่จะเป็นสิ่งทำให้เด็กไม่อยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้น เป็นการใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

  ยิ่งทุกวันนี้มีสิ่งของที่ล่อตาล่อใจจำนวนมาก พ่อแม่ก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญ เกี่ยวกับของเล่นเด็กให้มากขึ้น อะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็พยายามเลี่ยง ไม่ควรเอาให้เด็ก และถ้าของเล่นอันไหน ที่คิดว่ามันน่าจะเสี่ยงหรือว่าเกิดอันตรายกับเด็ก พ่อแม่ก็ต้องให้การควบคุมอย่างใกล้ชิดเสมอ