เหตุผลดีๆ ที่ควรจะให้เล่านิทานให้ลูกน้อยฟังบ่อยๆ

หนังสือนิทาน

วัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย หรือว่าทางสมอง วิธีที่จะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาทางสมองได้ดีเร็วยิ่งขึ้น ก็คือการเล่านิทานให้เด็กฟัง พ่อแม่ที่ตระหนักความสำคัญในจุดนี้ มักจะเล่านิทานาให้ลูกน้อยได้ฟัง ตั้งแต่ลูกน้อยยังอยู่ในครรภ์ หรือยังไม่คตลอดเลยนั่นเอง เพราะขณะที่เด็กอยู่ในท้อง เด็กสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆ ของสิ่งภายนอกได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดของพ่อแม่ การตอบสนองต่าง

และยิ่งหลังคลอดออกมาแล้ว ถึงแม้เด็กจะยังไม่สามารถรู้เรื่องราวได้เด่นชัดมาก การซื้อหนังสือนิทาน ประเภทต่างๆ มาเล่าให้ลูกน้อยฟัง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการได้เร็วมากขึ้น ลองมาดูเหตุผลดีๆ กันว่า เพราะอะไรเราถึงต้องเล่านิทานให้ลูกน้อยฟังบ่อยๆ จะส่งผลต่อเด็กอย่างไรบ้าง

-ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ แต่ผลการวิจัยของแพทย์ก็มียืนยันอยู่แล้วว่าการอ่านหนังสือนิทาน ให้เด็กฟัง ตั้งแต่อายุยยังน้อย หรือว่าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จะช่วยให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านไปด้วย โดยนิสัยเลห่านั้นจะสืบทอดมาโดยตรงจากพ่อหรือแม่ ที่เล่าให้ฟังเลย เมื่อเขาโตขึ้น นิสัยเหล่านี้ก็จะยังอยู่ จะทำให้เด็กมีการเรียนรู้ที่เร็วกว่าเดิม โดยที่ไม่ต้องส่งเสริมอะไรมาก

-ช่วยสร้างจินตนาการของเด็ก วัยเด็กเป็นวัยที่มีจินตนาการมากที่สุด และจะลดลงเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น การเล่านิทานให้ลูกน้อยฟัง จะช่วยให้แด็กจินตนาการกับสิ่งที่พ่อแม่ ได้เล่านิทานแต่ละเรื่องไปด้วย ทำให้เด็กสามารถสร้างจินตนาการเรื่องราต่างๆ ตามไปด้วย แม้จะในเรื่องที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็ตาม

-ช่วยสร้างคุณธรรมประจำใจ เพราะในหนังสือนิทาน แต่ละเรื่อง มักจะมีข้อคิด หรือว่าคุณธรรมต่างๆ สอดแทรกอยู่เสมอ ฉะนั้นเมื่อเล่านิทานให้ลูกฟัง คติเตือนใจและคุณธรรมต่างๆ ที่อยู่ในนิทานแต่ละเรื่อง จะช่วยซึมซับเข้าสู่จิตใจของเด็กเรื่อยๆ จนเป็นนิสัยที่ติดอยู่ในจิตใจของเด็กตลอดมา ยิ่งอ่านให้ลูกน้อยฟังมากเท่าไหร่ เด็กก็ยิ่งมีคุณธรรมประจำใจมากขึ้น

-เพิ่มพูนความรู้ เพราะการีเรียนรู้มีอย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลา การเล่านิทานให้ลูกฟัง จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในแขนงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังสร้างการอยากรู้ อยากลองในเรื่องต่างๆ ที่เด็กสนใจได้ด้วย ฉะนั้นเวลาอ่านหนังสือนิทาน ควรจะมี หนังสือนิทาน หลากหลายชนิด เพื่อที่จะได้สังเกตว่า เด็กมีความชอบ หรือว่าสนใจในเรื่องไหนเป็นพิเศษ และเราจะได้ส่งเสริมลูกน้อยได้ถูกจุด

เพราะเหตุนี้เอง พ่อแม่ทุกคนจึงไม่ควรมองข้าม เรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ ยิ่งเราเสริมสร้างการเรียนรู้โดยการอ่าน หนังสือนิทาน ให้ลูกฟังตั้งแต่เด็กมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งช่วยสร้างพัฒนาการด้านสมอง และจิตใจของเด็กได้มากเท่าไหร่ ก็จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นเท่านั้น สามารถที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือสำหรับเด็กในอินเตอร์เน็ตเพิ่มเต็มได้ ว่ามีหนังสือประเภทอะไรบ้าง ที่เมหาะกับเด็ก

Shop Now เหตุผลดีๆ ที่ควรจะให้เล่านิทานให้ลูกน้อยฟังบ่อยๆ

Shop Bags

View more เหตุผลดีๆ ที่ควรจะให้เล่านิทานให้ลูกน้อยฟังบ่อยๆ

Shop Dresses

View more เหตุผลดีๆ ที่ควรจะให้เล่านิทานให้ลูกน้อยฟังบ่อยๆ

Shop Accessories

View more

What’s New?

เหตุผลดีๆ ที่ควรจะให้เล่านิทานให้ลูกน้อยฟังบ่อยๆ

Fall Bag Essentials

We’ve got a full selection of the latest styles for handbags, crossbodies, satchels, totes, and more!

Shop Now เหตุผลดีๆ ที่ควรจะให้เล่านิทานให้ลูกน้อยฟังบ่อยๆ

Coat Season is Upon Us

There’s nothing better than bundling up in an elegant jacket with the air crisp and bright.

Shop Now เหตุผลดีๆ ที่ควรจะให้เล่านิทานให้ลูกน้อยฟังบ่อยๆ

Show Stopper Earrings

Glamorous or minimal – our collection of drop dead gorgeous earrings are worth the look.

Shop Now