Tag: หนังสือนิทาน

หนังสือนิทาน

เหตุผลดีๆ ที่ควรจะให้เล่านิทานให้ลูกน้อยฟังบ่อยๆ

วัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย หรือว่าทางสมอง วิธีที่จะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาทางสมองได้ดีเร็วยิ่งขึ้น ก็คือการเล่านิทานให้เด็กฟัง พ่อแม่ที่ตระหนักความสำคัญในจุดนี้ มักจะเล่านิทานาให้ลูกน้อยได้ฟัง ตั้งแต่ลูกน้อยยังอยู่ในครรภ์ หรือยังไม่คตลอดเลยนั่นเอง เพราะขณะที่เด็กอยู่ในท้อง เด็กสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆ ของสิ่งภายนอกได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดของพ่อแม่ การตอบสนองต่าง และยิ่งหลังคลอดออกมาแล้ว ถึงแม้เด็กจะยังไม่สามารถรู้เรื่องราวได้เด่นชัดมาก การซื้อหนังสือนิทาน ประเภทต่างๆ มาเล่าให้ลูกน้อยฟัง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการได้เร็วมากขึ้น ลองมาดูเหตุผลดีๆ กันว่า เพราะอะไรเราถึงต้องเล่านิทานให้ลูกน้อยฟังบ่อยๆ จะส่งผลต่อเด็กอย่างไรบ้าง -ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ แต่ผลการวิจัยของแพทย์ก็มียืนยันอยู่แล้วว่าการอ่านหนังสือนิทาน ให้เด็กฟัง ตั้งแต่อายุยยังน้อย